การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานี

การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้