รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

-

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง สุรยุทธ (56)