สารจากนายก

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงโฉมใหม่
ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เรายินดีน้อมรับคำติ และคำชม
เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย