- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ หมู่ ๑ (11 ก.พ. 2556)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ หมู่ ๑

ไฟล์แนบ :
ประกาศสอบราคา ปี 2555.pdf
เอกสาร สอบราคาจ้าง 2555.pdf