1/2560 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (6 ต.ค. 2559)
- ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน (16 ก.พ. 2559)
- ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (24 ธ.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล. หมู่ ๒ บ้านเหล่าวิชา (26 ม.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านนาชุมแสง (26 ม.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านโพธิ์ (26 ม.ค. 2558)
สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านนาชุมแสง (26 ม.ค. 2558)
สอบราคาจ้างจ้างเหมาขุดลอกบึงบ้านโพธิ์ หมู่ ๑ (3 ก.พ. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ อบต. (19 ส.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ (19 ส.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (โนนสวรรค์) (19 ส.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (19 ส.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ ๖ บ้านนาชุมแสง (13 ต.ค. 2558)
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงแบบตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่?๗ (11 ก.พ. 2556)
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประเภทผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านนาชุมแสง , แสงสว่าง , สันติธรรม หมู่ที่ ๔ ,๗ และ ๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (11 ก.พ. 2556)
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ หมู่ ๑ (11 ก.พ. 2556)
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง? สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ (11 ก.พ. 2556)
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาพักศพพร้อมพื้นคอนกรีต หมู่ที่ ๖ - ๗ (11 ก.พ. 2556)
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งเครนซ่อมไฟฟ้า (11 ก.พ. 2556)