สรุปผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2555 (11 ก.พ. 2556)

สรุปผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2555