สรุปผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2555 (11 ก.พ. 2556)
สรุปผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 (11 ก.พ. 2556)
สรุปผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2555 (11 ก.พ. 2556)
สรุปผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2555 (11 ก.พ. 2556)
สรุปผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2555 (11 ก.พ. 2556)