องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อบต. ยินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 133
group กองคลัง
นางสาวนารีรัตน์ จันทร์มา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-5445747
นางสาวนารีรัตน์ จันทร์มา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-5445747
ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายจีระเดช รูปเหมาะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0625256346
นายจีระเดช รูปเหมาะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0625256346
นางสาวมะลิวรรณ์ สุวรรณแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 093-3292894
นางสาวมะลิวรรณ์ สุวรรณแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 093-3292894
นางสาวสุภาพร แสนกระจาย
คนงานทั่วไป
โทร : 093-2430855
นางสาวสุภาพร แสนกระจาย
คนงานทั่วไป
โทร : 093-2430855
นางสาวแคทลียา โสดาคำแสน
คนงานทั่วไป
โทร : 086-3466701
นางสาวแคทลียา โสดาคำแสน
คนงานทั่วไป
โทร : 086-3466701
ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
group รวมภาพกองคลัง
กองคลัง

ข้อมูลผู้บริหาร
group ผู้บริหารหน่วยงาน
นายบุญไทย แสนกระจาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 083-3511449
นายบุญไทย แสนกระจาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 083-3511449
ฝ่ายบริหาร-ฝ่ายสภา
group ฝ่ายบริหาร
group ฝ่ายสภา