องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อบต. ยินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 26
group กองสวัสดิการสังคม
นางสาวนฤมล ชำนาญกุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 089-8980031
นางสาวนฤมล ชำนาญกุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 089-8980031
นางสุพิน สามารถ
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 089-5731517
นางสุพิน สามารถ
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 089-5731517
นายไพโรจน์ ยูนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 087-2181170
นายไพโรจน์ ยูนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 087-2181170
นางสาวอุไรพร จันทร์ทา
คนงานทั่วไป
โทร : 093-4727109
นางสาวอุไรพร จันทร์ทา
คนงานทั่วไป
โทร : 093-4727109
group รวมภาพกองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม

ข้อมูลผู้บริหาร
group ผู้บริหารหน่วยงาน
นายบุญไทย แสนกระจาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 083-3511449
นายบุญไทย แสนกระจาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 083-3511449
ฝ่ายบริหาร-ฝ่ายสภา
group ฝ่ายบริหาร
group ฝ่ายสภา