messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ(เสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิต พิชิตโรคภัย ในวัยผู้สูงอายุ) ประจำปี 2567
การบริหารจัดการขยะเปียกชุมชน Re-x-ray
โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ ปีงบประมาณ 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ หรือพัฒนาฝีมือแรงงาน (การทำตะกร้าจากหวายเทียม) ประจำปี 2566
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2566 (ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2566)
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ(สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพใจเป็นสุข) ประจำปี 2566
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส อบต.นาชุมแสงใสสะอาด และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ2566
 
voice_chat ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องมอบใบเกียรติคุณแก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศ ม.10 ตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview107

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
cast ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

thumb_up page facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง