องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อบต. ยินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 36
group กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 098-1215377
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 098-1215377
ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการศึกษา
ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการศึกษา
นางสมาน พรรณรักษ์
ครู
โทร : 062-3416490
นางสมาน พรรณรักษ์
ครู
โทร : 062-3416490
นางวรรณา เรือนบุตร
ครู
โทร : 086-2302714
นางวรรณา เรือนบุตร
ครู
โทร : 086-2302714
นางสาวเจนจิรา โพธิ์พรม
ครู
โทร : 088-5613075
นางสาวเจนจิรา โพธิ์พรม
ครู
โทร : 088-5613075
นางสาวรัชนียากร ใจทน
ครู
โทร : 087-2356001
นางสาวรัชนียากร ใจทน
ครู
โทร : 087-2356001
นางนิติยา แสนโคตร
ครู
โทร : 093-3413638
นางนิติยา แสนโคตร
ครู
โทร : 093-3413638
นางพุทธา บุญภา
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 082-1343468
นางพุทธา บุญภา
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 082-1343468
นางมณีจันทร์ สีสมรส
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 086-0431901
นางมณีจันทร์ สีสมรส
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 086-0431901
นางสาวอ้อยจิตร แสนน้ำเที่ยง
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 086-0207736
นางสาวอ้อยจิตร แสนน้ำเที่ยง
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 086-0207736
นางสาวบังอร ประกัน
คนงานทั่วไป
โทร : 092-9641364
นางสาวบังอร ประกัน
คนงานทั่วไป
โทร : 092-9641364
นายวิรัตน์ คำมะโนชาติ
คนงานทั่วไป
โทร : 093-5561097
นายวิรัตน์ คำมะโนชาติ
คนงานทั่วไป
โทร : 093-5561097
นางสาวนุสรา พร้อมพันธ์
คนงานทั่วไป
โทร : 093-5068356
นางสาวนุสรา พร้อมพันธ์
คนงานทั่วไป
โทร : 093-5068356
นางสาวกนกอร แก้วสวนจิก
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0929641364
นางสาวกนกอร แก้วสวนจิก
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0929641364
ตำแหน่งว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
ตำแหน่งว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
group รวมภาพกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ข้อมูลผู้บริหาร
group ผู้บริหารหน่วยงาน
นายบุญไทย แสนกระจาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 083-3511449
นายบุญไทย แสนกระจาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 083-3511449
ฝ่ายบริหาร-ฝ่ายสภา
group ฝ่ายบริหาร
group ฝ่ายสภา