องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
contact_mail รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 76 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1