องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
view_list ประกาศเรียกประชุมสภา/นัดประชุม
insert_drive_file นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file นัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
insert_drive_file นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ :