องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อบต. ยินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 108
voice_chat ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคาร/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี (ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
photo กำหนดอัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีตั้งแต่ปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 38 |
photo การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 33 |
photo กฎกระทรวงยกเว้น ค่าธรรมเนียมตาม พรบ.สาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. 2/6) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และป้าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file รับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file แผนการการจัดเก็บภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
photo ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาสราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
description แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ประกาศมอบอำนาจการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file คู่มือพจนานุกรมสมรรถนะ เพื่อใช้ประกอบการประเมินสมรรถนะของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.นาชุมแสง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.นาชุมแสง คู่มือการปฏิบัติงาน ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.นาชุมแสง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
1 - 20 (ทั้งหมด 59 รายการ) 1 2 3
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายบุญไทย แสนกระจาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 083-3511449
นายบุญไทย แสนกระจาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 083-3511449
ฝ่ายบริหาร-ฝ่ายสภา
group ฝ่ายบริหาร
group ฝ่ายสภา