องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
cast ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 (สายหลังโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ถึง ตำบลนาทม) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ระบบแรงดึง แบบตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 7 สายข้างวัดสว่างสุทธาวาท ด้านทิศตะวันตก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301 |
insert_drive_file 2/2564 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (สายบ้านนายรันทม แสนกระจาย) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211 |
insert_drive_file 3/2564 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (สายหน้า อบต.นาชุมแสง - หน้า ศพด.นาชุมแสง) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกบ้านนางอ้อน โสดาคำแสน ถึง บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนาทม บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ระบบแรงดึง แบบตัวยู พร้อมฝาปิดสายบ้านนางคำพันธ์ สมบูรณ์-บ้านนางบุญเพ็ง ชำนาญ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270 |
insert_drive_file 1/2564 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายบึงบ้านโพธิ์ ถึง วัดป่าโพธิ์) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดศรีดาราม ถึง ลำห้วยทวน บ้านคำสีดา หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311 |
insert_drive_file 01/2563 การจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 |
insert_drive_file ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ ๖ บ้านนาชุมแสง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
insert_drive_file สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215 |
insert_drive_file สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 |
insert_drive_file สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212 |
insert_drive_file สอบราคาจ้างจ้างเหมาขุดลอกบึงบ้านโพธิ์ หมู่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212 |
insert_drive_file สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านนาชุมแสง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านโพธิ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านนาชุมแสง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2