องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
การติดต่อหน่วยงาน
205 หมู่ 6 ตำบลนาชุมแสง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทร. : 0-4221-9914 เว็บไซต์ : www.Nachumsaeng-ud.go.th E-mail : Nachumsaeng2021@gmail.com นายบุญไทย แสนกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง โทร. 083-3511449 นายศรายุทธ บัวรัตน์ รองปลัด อบต.นาชุมแสง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง โทร. 098-1215377
แผนที่หน่วยงาน