องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อบต. ยินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 9
group กองช่าง
ส.ต.ต.ประกาศสิทธิ์ บูรณสรรค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-2141750
ส.ต.ต.ประกาศสิทธิ์ บูรณสรรค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-2141750
นายสัญญา แสนกระจาย
นายช่างโยธา
โทร : 065-2620595
นายสัญญา แสนกระจาย
นายช่างโยธา
โทร : 065-2620595
นายสุริยา เศรษฐา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 089-2092208
นายสุริยา เศรษฐา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 089-2092208
นางสาวสุดารัตน์ สีมันตะ
คนงานทั่วไป
โทร : 095-5637042
นางสาวสุดารัตน์ สีมันตะ
คนงานทั่วไป
โทร : 095-5637042
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายบุญไทย แสนกระจาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 083-3511449
นายบุญไทย แสนกระจาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 083-3511449
ฝ่ายบริหาร-ฝ่ายสภา
group ฝ่ายบริหาร
group ฝ่ายสภา