messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว[14 พฤษภาคม 2567]
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ(เสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิต พิชิตโรคภัย ในวัยผู้สูงอายุ) ประจำปี 2567[10 เมษายน 2567]
การบริหารจัดการขยะเปียกชุมชน Re-x-ray[8 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ ปีงบประมาณ 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง[22 กันยายน 2566]
โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ หรือพัฒนาฝีมือแรงงาน (การทำตะกร้าจากหวายเทียม) ประจำปี 2566[8 มิถุนายน 2566]
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2566 (ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2566)[17 พฤษภาคม 2566]
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ(สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพใจเป็นสุข) ประจำปี 2566[12 เมษายน 2566]
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส อบต.นาชุมแสงใสสะอาด และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ2566[17 มกราคม 2566]
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2566[25 ธันวาคม 2565]
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565[30 พฤศจิกายน 2565]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 50 รายการ)