messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
check_circle สถานที่สำคัญ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง[22 กุมภาพันธ์ 2556]
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุมแสง[22 กุมภาพันธ์ 2556]
วัดบ้านโพธิ์[22 กุมภาพันธ์ 2556]
วัดสว่างสุทธาวาส[22 กุมภาพันธ์ 2556]
ศูนย์พัฒนาด็กเล็กบ้านนาชุมแสง หมู่6[22 กุมภาพันธ์ 2556]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยศิริมงคล[22 กุมภาพันธ์ 2556]
ศูนย์พัฒนาบ้านคำสีดา[22 กุมภาพันธ์ 2556]
1 1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ)