องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อบต. ยินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 130
check_circle สถานที่สำคัญ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง [22 กุมภาพันธ์ 2556]
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุมแสง [22 กุมภาพันธ์ 2556]
วัดบ้านโพธิ์ [22 กุมภาพันธ์ 2556]
วัดสว่างสุทธาวาส [22 กุมภาพันธ์ 2556]
ศูนย์พัฒนาด็กเล็กบ้านนาชุมแสง หมู่6 [22 กุมภาพันธ์ 2556]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยศิริมงคล [22 กุมภาพันธ์ 2556]
ศูนย์พัฒนาบ้านคำสีดา [22 กุมภาพันธ์ 2556]
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายบุญไทย แสนกระจาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 083-3511449
นายบุญไทย แสนกระจาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 083-3511449
ฝ่ายบริหาร-ฝ่ายสภา
group ฝ่ายบริหาร
group ฝ่ายสภา