messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ เครื่องพิมพ์เลเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาขุดลออกรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์แอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยไร่ ตอนกลาง หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์ ก่อสร้างฝายน้ำล้น สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 12.00 เมตร (สะพานเดินข้าม) องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์แอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยไร่ ตอนกลาง หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์ ก่อสร้างฝายน้ำล้น สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 12.00 เมตร (สะพานเดินข้าม) องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาขุดลออกรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องเจาะคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อจัดซื้อคุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์แอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยอีโก่ม หมู่ที่ 6 บ้านนาชุมแสง ก่อสร้างฝายน้ำล้น สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 12.00 เมตร (สะพานเดินข้าม) องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์แอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยอีโก่ม หมู่ที่ 6 บ้านนาชุมแสง ก่อสร้างฝายน้ำล้น สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 12.00 เมตร (สะพานเดินข้าม) องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ระหว่างวันที่ ๔ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาขบวนแห่บั้งไฟ (โรงเรียนบ้านนาชุมแสง) โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาขบวนแห่บั้งไฟ (โรงเรียนบ้านนาชุมแสง) โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาโครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ สายนานายบุญเลิศ ศรีชัยมูล-นานางประครอง ไทยวังชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ สายบ้านนางสาวชนิตา วงค์ละคร-ที่ดินนางเตือนใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ สายดอนโมงนานางสมศรี-นานางประไพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์แอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยไร่ ตอนกลาง หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์ ก่อสร้างฝายน้ำล้น สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 12.00 เมตร (สะพานเดินข้าม) องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์แอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527และขุดลอกลำห้วยเม็ก ตอนบน บ้านโพธิ์ ตำบลนาชุมแสง ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 12.00 เมตร (สะพานเดินข้าม) ขุดลอกด้วยรถขุด จำนวน 12,300 ลูกบาศก์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์แอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยอีโก่ม หมู่ที่ 6 บ้านนาชุมแสง ก่อสร้างฝายน้ำล้น สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 12.00 เมตร (สะพานเดินข้าม) องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์แอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยอีโก่ม หมู่ที่ 6 บ้านนาชุมแสง ก่อสร้างฝายน้ำล้น สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังสูง 3.50 เมตร กว้าง 12.00 เมตร (สะพานดินข้าม) องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน(ฝารางระบายน้ำและฝาปิดบ่อพัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน(ฝารางระบายน้ำและฝาปิดบ่อพัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน (ฝารางระบายน้ำและฝาปิดบ่อพัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน (ฝารางระบายน้ำและฝาปิดบ่อพัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายข้างโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์-สามแยกไปนาทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 และขุดลอกลำห้วยเม็ก ตอนบน บ้านโพธิ์ ตำบลนาชุมเสง ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 12.00 เมตร (สะพานเดินข้าม) ขุดลอกด้วยรถขุด จำนวน 12,300 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 ลำห้วยอีโก่ม หมู่ที่ 6 บ้านนาชุมแสง ก่อสร้างฝายน้ำล้น สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 12.00 เมตร (สะพานเดินข้าม) องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 ลำห้วยไร่ ตอนกลาง หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์ ก่อสร้างฝายน้ำล้น สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 12.00 เมตร (สะพานเดินข้าม) องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงแบบตัวยู พร้อมผาปิด หมู่ที่ ๘ สายบ้านนางเก๊าะ-บ้านนางสาวหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงแบบตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๗ สายบ้านนายทวน-หนอองเลิงปอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงแบบตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๘ สายบ้านนายเทิดทูล - บ้านนายสงวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงแบบตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 สายบ้านนางสาวบุญนำ - ทางหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงแบบตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๔ สายสีแยกบ้านนางสดใส วงชัยา-บ้านนางอมร พรมวันนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน รถบรรทุกอเนกประสงค์ นข-๙๙๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ผก-๕๓๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้ออาหารว่างและอาหารกลางวัน โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร.อบต.นาชุมแสง ประจำปี งบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร.อบต.นาชุมแสง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ (เสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิต พิิตโรคภัย ในวัยผู้เสูงอายุ) ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ(เสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิต พิชิตโรคภัย ในวัยผู้สูงอายุ) ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายทิศตะวันออกโรงเรียนบ้านโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายบึงบ้านโพธิ์-สามแยกวัดป่าบ้านโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
1 - 50 (ทั้งหมด 392 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8