ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง