ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงแบบตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๗ สายหน้าศาลาประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง