ชื่อเรื่อง : จ้างหาอาหารว่าง และอาหารกลางวัน โครงการฝึกอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง