ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาดัดแปลงรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บล ๙๕๕๒ อุดรธานี เป็นรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง