องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
group หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวละเอียด ประภาสะโนบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 082-5548971
นายมนูญ สีส่อง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : 042219914
group รวมภาพหน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน