องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อบต. ยินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 28
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2556-2558) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายบุญไทย แสนกระจาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 083-3511449
นายบุญไทย แสนกระจาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 083-3511449
ฝ่ายบริหาร-ฝ่ายสภา
group ฝ่ายบริหาร
group ฝ่ายสภา